zákon, slib, heslo

skautský zákon

 1. skaut je pravdomluvný
 2. skaut je věrný a oddaný
 3. skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. skaut je zdvořilý
 6. skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. skaut je veselé mysli
 9. skaut je hospodárný
 10. skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • – sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době
 • – plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
 • – duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.

 skautské heslo:

Buď připraven!

 denní příkaz:

Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek.