Junácká hymna

  • zpívá se při slavnostních příležitostech
  • pro skauty je stejně důležitá jako hymna státní
  • používá se první a druhá sloka celé písně
  • zpívá se také na táboře na ranním nástupu, když se vztyčuje vlajka
Junáci, vzhůru, volá den, luh květem kývá orosen. Sluníčko blankytem pílí, před námi pouť vede k cíli. Junáci, vzhůru, volá den, junáci, vzhůru, volá den! Junáci, vzhůru, volá den: Buď připraven, buď připraven! V obraně dobra a krásy dožiješ vlasti své spásy. Junáci, vzhůru, volá den: Buď připraven, buď připraven!