skautská praxe

UZLOVÁNÍ

AMBULANČNÍ UZEL “ambulančák”
používá se na zavázaní šátku, obvazu a všude
tam, kde nechceme aby nás uzel tlačil, váže se všude tam, kde potřebujeme zavázat něco zabaleného, ať už je to balík na poštu či vánoční dárek. Snadno se zavazuje se zámkem, příkladem je již zmíněná klička na tkaničce u bot. Mnoho lidí nerozlišuje mezi křížovou a plochou spojkou, rozdíl v pevnosti není velký (ani jeden není určený pro zatížení), plochá spojka o něco lépe vypadá. Vázání usnadňuje pravidlo, že v obou překříženích při vázání jde vrchem vždy stejné lano.

DRAČÍ SMYČKA “dračák” – používá se pro provizorní
jištění horolezců 

LODNÍ SMYČKA Velice důležitý uzel, který stojí za to naučit se nejen nahazovat na kůl, ale také ovazovat kolem stromu. Ušetří se s tím spousta času, když je potřeba rychle a pevně něco přivázat. Pevně drží ovšem jenom tehdy, je-li přivázán na kulatém kůlu. Lodní smyčka je také základem několika textilních technik, například drhání. Váže se překřížením dvou smyček (viz šipka) s následným nahozením na kůl. Při ovazování se provaz obtočí dvakrát kolem kůlu a vždy projde spodem pouze pod svým posledním závitem.

ŠKOTOVA SPOJKA “škoťák, tkalcovský uzel”
používá se pro svázání různých materiálů jako
jsou plachty, málo ohebná lana a provazy.
Čím více je tažen, tím více se dotahuje.

ZKRACOVAČKA – používá se pro zkrácení
provazů a lan, která nemusíme řezat nebo stříhat

RYBÁŘSKÁ SPOJKA – “rybářák” –  použití pro svázaní vlasců (nejen rybářských), kluzkých provazů a lan.