Výročí 50 let skautského střediska Svoboda nad Úpou

Výročí 50 let skautského střediska Svoboda nad Úpou

Slavnostně ustrojeni do krojů jsme s vlajkami v pažích a sluncem v zádech vyrazili v průvodu. Naše kroky směřovaly k předem připravenému ohništi, které se nacházelo v chladivém stínu stromů, v našem Údolíčku. Vyšli jsme po druhé hodině od skautské klubovny, přes náměstí, kolem kostela a přes posekané pastviny jsme došli až do Údolíčka.

V malebném městě pod horou Černou, kterým řeka Úpa protéká, se dne 15. června 2019 mnoho současných a především bývalých skautů ku veliké slávě sešlo. Tento den byl totiž vybrán k oslavě padesátiletého výročí od založení zdejšího střediska.

Zde po pozdravení se s přáteli následovalo slavnostní zažehnutí ohně a zpěv junácké hymny, který oficiálně slavnost zahájil. Následoval krátký proslov, ve kterém náš střediskový vedoucí Pan Tomák krátce vzpomenul na vznik našeho střediska a jména s ním spojená. Poté došlo na poděkování a předání nejvyššího ocenění Královéhradeckého kraje za dlouhodobou činnost a práci s dětmi v Junáku pro Jana Štěpa a za dlouhodobou činnost, obnovu skautingu po revoluci a dlouhodobou práci s dětmi a na středisku pro Danu a Jiřího Eliáška. Po chvilce nostalgie a děkování nastala volná zábava. K nahlédnutí byly staré kroniky, mnoho fotoalb, a pokud jste se občas pozastavili a zaposlouchali do vyprávění starších nad kronikami, zaslechli jste nejednu zábavnou historku z let minulých. Starší skauti si s námi osvěžili Ruskou pikolu, a kdo měl hlad, mohl po uvázání některého ze skautských uzlů zakousnout buřt. Vyprahlou zem po parném dni smočily dešťové kapky po setmění a zahnaly tak poslední mohykány do tee-pee či domů. Děkujeme všem, kteří dorazili a doufáme, že se opět při nějaké příležitosti sejdeme. A především děkujeme těm, kteří to tu se skautem nevzdali. Věřím, že i ti, kteří nemohli dorazit, stále nosí skautské ideály v srdcích a prolínají se do jejich životů.

Petra Höhneová

Napsat komentář